Co je Tátafest?

Tátafest je neformální happening konaný u příležitosti Dne otců.

„Chceme upozornit na to, že otcové jsou důležití pro děti, rodiny i společnost. A že si zaslouží svůj svátek.“ (Martin Jára, ředitel LOMu)

Den otců je svátek, který se slaví na celém světě, například v Německu, v Austrálii nebo USA – kde také vnikl. A to díky ženě: Sonora Smart Dodd chtěla vzdát hold svému otci, který ji spolu se čtyřmi sourozenci po smrti matky vychoval. Den otců tedy existuje už sto let. A u nás?

Za myšlenkou Tátafestu stojí Liga otevřených mužů (LOM). Tátafest LOM pořádá od roku 2007! Od prvních ročníků spolupracuje při jeho realizaci s rodinnými a komunitními centry. V roce 2012 vzniklo rovnocenné partnerství s jejich střešní organizací Unií center pro rodinu a komunitu. Od roku 2017 je Unie center samostatným koordinátorem značky.

Pokud vás více zajímá historie Tátafestu, nabízíme ke stažení prezentaci  s fotkami a informacemi o minulých ročnících.