Liga otevřených mužů

LOM je nezisková organizace pro muže, která vznikla v roce 2006.
LOM chce, aby čeští muži vzali život do svých rukou. Místo vyzkoušených receptů na správného chlapa jim dává podporu pro zvyšování kvality jejich života.
LOM muže informuje, jak se aktivně starat o své zdraví a osobní růst, jak pečovat o svoje děti, vztahy a rodinu, jak zapojit mužský element do školství i jak přispívat k rozvoji občanské společnosti.

www.iLOM.cz

Unie center pro rodinu a komunitu

sdružuje komunitní, rodinná a jinak zvaná centra pro rodinu a podporuje jejich iniciativy pro zvyšování kvality v různých oblastech společenského života

přijímá vůdčí roli v transformaci mateřských a rodinných center na centra komunitní, poskytující profesionální služby v sociální a vzdělávací oblasti

www.UnieCenter.cz

Iniciátoři Tátafestu

Za myšlenkou Tátafestu stojí Liga otevřených mužů.

Od prvních ročníků spolupracuje při jeho realizaci s rodinnými a komunitními centry

a v roce 2012 vzniklo rovnocenné partnerství s jejich střešní organizací Unií center pro rodinu a komunitu.

Od roku 2017 předal LOM správu značky a organizaci Tátafestů Unii center pro rodinu a komunitu.