Jak se zapojit

Uspořádej akci i Ty 

Chcete se zapojit do pořádání Tátafestu ve vašem městě? 

Napište nám a my vám pomůžeme jak nejvíce budeme moct. Stačí chtít.

  • Napiš nám
  • Domluv partnery, sponzory, záštitu apod.
  • Podívej se po správném místě pro konání akce
  • Vymysli program tvého Tátafestu a domluv vystupující
  • Vytvoř plakát
  • Vytvoř FCB událost a pozvi všechny své přátele

a teď začne to nejtěžší…..celé to zorganizovat…..ale od toho jsme tady my….abychom pomohli

Standard kvality

Termín akce
Tátafest se koná vždy na Den otců, tj. třetí neděli v červnu. Pořadatelé jednotlivých akcí se k pořádání akce iniciátorům přihlásí nejpozději do konce dubna t.r..

Charakter Tátafestu
Tátafest je neformální happening především pro muže-otce, ale i pro jejich děti, partnerky a přátele. Náplní Tátafestu jsou minimálně tři hlavní průběžné a silné aktivity pro otce a jejich děti (tipy – viz. podpůrný balíček). Tátafest není dalším Dnem dětí. 

Na Tátafestu se vyhlašuje udělení značky Tátové vítáni, kterou jsou oceňováni zaměstnavatelé podporující aktivní otcovství svých zaměstnanců a ocenění Táta roku.

Finanční a personální zajištění akce
Pořadatel je plně odpovědný za finanční i personální zajištění akce.
Pořadatel se rozhodne, zda zavede vstupné na Tátafest či zda se akce bude konat zdarma.

Jednotná vizualita
Pořadatel zachová jednotnou vizualitu Tátafestu – tj. užití log Tátatafestu, Ligy otevřených mužů, Unie center pro rodinu a komunitu, Tátové vítáni a Táta roku.

Pořadatel zašle veškeré letáky, plakáty, články v médiích a další publicitu iniciátorům Tátafestu pro účely dokumentace a propagace.

Výstupy z Tátafestu
V průběhu Tátafestu pořadatel pořídí profesionální fotodokumentaci akce.
Pořadatel akce zašle fotodokumentaci v tiskovém formátu, nejpozději do 10 dnů po uspořádání akce, iniciátorům Tátafestu.
Iniciátoři Tátafestu mají právo fotodokumentaci používat pro vlastní účely.

Doporučení:

Jako součást Tátafestu doporučujeme koncert známé osobnosti a/nebo vystoupení Dje.

Logo ke stažení