Oficiální e-mail projektu: info@tatafest.cz 

Organizace Tátafestů:

 Hana Kroupová |  hana.kroupova@uniecenter.cz  | 777 963 362

 

Za Unii center pro rodinu a komunitu:

PR: Nikola Křístek* | nikola.kristek@uniecenter.cz | 603 553 418

 

 

 


* Nikola a Marie nejsou příbuzní (to kdyby si někdo myslel, že jsou příbuzní...)