Průzkum k závěru projektu "Táto, jak na to?"

31.03.2012 16:12

Naprostá většina (87%) české populace zastává názor, že otcové jsou schopni starat se o děti stejně dobře jako matky. Vyplývá to z výsledků dosud nezveřejněného rychlého sociologického průzkumu, který provedlo MPSV ve spolupráci se společností Mediaresearch, a.s. loni na závěr projektu „Táto, jak na to?“ Prezentace výsledků výzkumu je ke stažení na webu MPSV.