RC Chaloupka garantuje Tátafest v Ostravě

03.03.2012 09:18

Na regionálním setkání Unie center v Moravskoslezském kraji se vyjádřila Chaloupka, že zorganizuje Tátafest letos v Ostravě. Myšlenka zaujala i další centra z blízkých měst, která se možná představí coby organizátoři dalších akcí v kraji.... ale nepředbíhejme, třeba o nich brzy uslyšíme :)