Termíny Dne otců

19.02.2012 11:51

Tátafest se pořádá u příležitosti Dne otců, který připadá na třetí červnovou neděli.

Pro lepší orientaci uvádíme přřesná data sousedních letopočtů, třeba si je hned uložíte do svých diářů :)

2010 - 20. červen

2011 - 19. červen

2012 - 17. červen

2013 - 16. červen

2014 - 15. červen

2015 - 21. červen