Otázky a odpovědi

Můžeme Tátafest pořádat i jiný den než je 16.6.?

Každý rok je datum dne otců jiné (podobně jako je tomu u Velikonoc), tedy určitě můžete pořádat Tátafest v jiném datu... avšak v jiném roce.

Třetí červnová neděle v roce 2013 totiž připadá na datum 16.6. a pokud tohle nemáte možnost měnit, neměňte prosím ani termín konání Tátafestu.

Máte k Tátafestu nebo souvisejícímu tématu nějakou další otázku?

Napišt e nám.