Standard kvality Tátafestu

 

Termín akce

Tátafest se koná vždy na Den otců, tj. třetí neděli v červnu. Pořadatelé jednotlivých akcí se k pořádání akce iniciátorům přihlásí nejpozději do do konce dubna t.r..

 

Charakter Tátafestu

Tátafest je neformální happening především pro muže-otce, ale i pro jejich děti, partnerky a přátele.

Náplní Tátafestu jsou minimálně tři hlavní průběžné a silné  aktivity pro otce a jejich děti (tipy – viz. podpůrný balíček).  Tátafest není dalším Dnem dětí.

Na Tátafestu se vyhlašuje udělení značky Tátové vítáni, kterou jsou oceňováni zaměstnavatelé podporující aktivní otcovství svých zaměstnanců a ocenění Táta roku.

 

Finanční a personální zajištění akce

Pořadatel je plně odpovědný za finanční i personální zajištění akce.
Pořadatel se rozhodne, zda zavede vstupné na Tátafest či zda se akce bude konat zdarma.

 

Jednotná vizualita

Pořadatel zachová jednotnou vizualitu Tátafestu - tj. užití log Tátatafestu, Ligy otevřených mužů, Unie center pro rodinu a komunitu, Tátové vítáni a Táta roku. 

Pořadatel zašle veškeré letáky, plakáty, články v médiích a další publicitu iniciátorům Tátafestu pro účely dokumentace a propagace.

 

Výstupy z Tátafestu

V průběhu Tátafestu pořadatel pořídí profesionální fotodokumentaci akce.
Pořadatel akce zašle fotodokumentaci v tiskovém formátu, nejpozději do 10 dnů po uspořádání akce, iniciátorům Tátafestu.
Iniciátoři Tátafestu mají právo fotodokumentaci používat pro vlastní účely. 

 

Doporučení:

Jako součást Tátafestu doporučujeme koncert  známé osobnosti a/nebo vystoupení Dje.