Tematické články

Průzkum k závěru projektu "Táto, jak na to?"

31.03.2012 16:12
Naprostá většina (87%) české populace zastává názor, že otcové jsou schopni starat se o děti stejně dobře jako matky. Vyplývá to z výsledků dosud nezveřejněného rychlého sociologického průzkumu, který provedlo MPSV ve spolupráci se společností Mediaresearch, a.s. loni na závěr projektu „Táto, jak...

„Americký“ Den otců patří i k nám

19.03.2012 12:21
"Věřím, že mnozí čeští otcové se chtějí každodenně nebo aspoň pravidelně angažovat. Nevěřím ale, že je motivuje jen blaho matek a dětí. Prostě jim dochází, že něco dostanou, pokud vezmou svou roli vážně."  Celý článek Martina Járy, který vyšel v webu MF Dnes - ke stažení.

Čeští tátové chtějí také slavit Den otců

19.03.2012 12:19
"Slavíme různé svátky. V březnu je Mezinárodní den žen, prvního června Den dětí, druhou květnovou neděli Den matek, ale na tatínky se nějak zapomíná. Přitom ve světě se Den otců slaví už sto let. " Více na Novinkách.cz

Tátové, buďte aktivní

19.03.2012 12:15
Rozhovor s Martinem Járou o otcích a otcovství z Babyweb.cz. V čem je role otce při výchově dětí jiná než role matky? Při přednáškách používám takovou pomůcku. Jmen uje se to tři A, která znamenají autonomii, autoritu a agresi. To jsou takové tři základní otcovské kompetence. První A je...

Tátové potřebují podporu, ne nápravu

19.03.2012 12:11
"Co to vůbec je aktivní otcovství? Postupně jsme dospěli k defi nici, že je to pravidelná péče o děti. Zdůrazňuji pravidelná, protože nejde jen o to vzít občas děti na výlet. Je to aktivní podíl na tom, že mám děti. Plus domácí práce s tím spojené. Když si muž bere odpovědnost za část života...

Tati, buď normální!

19.03.2012 12:08
"Jaký jsem táta? To je otázka, kterou si muži v běhu rodinného života často nekladou. Spíš jim ji dává – ve formě výčitky - matka jejich dětí: „Můžeš být s dětmi víc aspoň o víkendu?“ Nebo ostřeji:„Jsem na ně pořád sama…“ Možná tu mateřskou konfrontaci potřebujeme. Ale co se na stav svého...

Proč táta není máma aneb Úloha otce v raném dětství

19.03.2012 12:07
Motto: Otec by měl především být. Jsem otec dvou dětí, jedenáctileté Bětky a šestiletého Matěje. Pracuji jako lektor a terapeut. Moje žena, asistentka na pedagogické fakultě v Plzni, měla tohoto dne práci na fakultě a v podvečer odjela do Prahy.   Jeden den otce 7.15 – Vstávám,...

Návrat ztraceného otce

19.03.2012 12:04
"Slyšeli jste také ty hlasy? Dětské, ženské, ba i mužské. Prosily, vyčítaly, hřímaly: „Chybí nám otec!“ V poslední době slábnou – neboť on se skutečně vynořuje z mlhy."  Článek vyšel v Lidových novinách. Ke stažení nabízíme autorskou verzi textu.

Otcové 21. století

19.03.2012 12:02
"Otcovství, a především význam a chápání otcovství v současnosti, je stěžejním tématem nového čísla časopisu Rodinný život. Toto téma vyvolává mnoho otázek – jaký má otec být, co jej činí skutečným otcem, jak podstatná je duchovní rovina otcovství?" Více na webu rodinnyzivot.eu

Podoby otcovství v ČR – sociologický výzkum

19.03.2012 11:57
Nabízíme vám ke stažení prezentaci k sociologickému výzkumu Podoby otcovství v ČR, který proběhl v rámci projektu MPSV "Táto, jak na to?" a vděčíme za něj společnosti Mediaresearch, a.s. LOM je v projektu odborným konzultantem."Je to  neustálá komunikace, neustálý hledání nejlepších řešení...